dima
  • Revista Aarti.

    La revista Aarti es publica mensualment des de 2011 i es reparteix gratuitament a Eivissa. Des de setembre de 2015 hi col·laboro com a director d'art i maquetador, ajudant a consolidar la que actualment és una guia de referència en alimentació conscient, teràpies naturals i salut de cos i ànima.