dima
  • Fons Pitiús de Cooperació

    El Fons Pitiús de Cooperació és una associació sense ànim de lucre que treballa per a la consecució d’un món respectuós amb la cultura de pau, amb els drets fonamentals de les persones i amb el medi ambient. Al 2018, presentam la memòria anual (2017) amb un nou disseny.