Formigues vistes des de l’espai

Una sèrie de collages digitals fets amb retalls de material personal i professional, revelat de fotos analògiques, records, sense ordre cronològic i rastres d’accions performàtiques pròpies o alienes. De marc conceptual, la imposibilitat d’innovar, el futur cancel·lat. Petits experiments de juventut com «Mnemosyne extrafuerte ahora con aplicador» revisitats una i mil vegades, en bucle, tota la vida. Memòria reinventada i ficcionada cada cop que es revisita.