Publicacions, revistes, flyers, cartells…

Les comunicacions “offline” encara són una part important del disseny gràfic. Al llarg del temps, he dissenyat desenes de flyers, díptics, memòries anuals i revistes de petit format. Vaig ocupar-me de la direcció artística i la maquetació de la revista Aarti des de 2015 fins al 2020 (50 números) i Negratinta (2016). També vaig co-dirigir i impulsar com a tècnic de comunicació la revista col·laborativa La Traca (2012), feta pels joves de les entitats federades a Casals de Joves.

Els tipus d’encàrrec més habituals són:

  • Disseny per a revista (nova publicació o redisseny total)
  • Maquetació de revista ja existent
  • Disseny i maquetació de memòria anual
  • Maquetació de llibre (novela o no-ficció)
  • Disseny d’anunci per a diari
  • Flyer o díptic per a campanya
  • CD àlbum musical
  • Cartell per a un esdeveniment*
    Amb la opció de tenir il·lustracions amb col·laboracions destacades com Dídac Alcaraz, Paco Alcázar o Clara-Tanit Arqué o Natalia Zaratiegui)