Sobre el buit

“Trenta radis convergeixen en una roda i és aquest buit el que permet al carro complir la seva funció. Els bols estan fets de fang buit i gràcies a aquest “res” compleixen la seva funció. Portes i finestres s’obren en les parets d’una casa, i és l’espai buit el que permet que la casa pugui ser habitat. Així, el que és serveix per ser posseït i el que no és, per complir la seva funció”. (Lao Tse, Tao Et King)

“Sobre el buit” va ser una acció-exposició que va consistir en realitzar una sèrie de peces efímeres mitjançant l’emplenament en guix d’objectes quotidians, com un guant de làtex o un bric de llet. Els seus espais interiors generen la forma escultòrica un cop rebutjat l’objecte en si, aplicant un símil a la tècnica de la “cera perduda”. L’obra és necessàriament efímera ja que s’utilitza un guix molt líquid que genera obres de difícil conservació.

A la galeria: “Buit en un guant de làtex”, “Buit en una ampolla de cervesa” i “Buit en un bric de llet”.